Realizacje

• Adaptacja istniejących podpór i dojazdów do mostu nr 33 w miejscowości Stradomka

 

• Most na potoku Laskowianka w Laskowej

 

• Most na rzece Dunajec w Ostrowsku

 

• Most na rzece Uszwica w Zawadzie Uszewskiej

 

Pozostałe zrealizowane projekty:

 • Adaptacja istniejących podpór i dojazdów do mostu nr 33 w miejscowości Stradomka
 • Budowa kładki dla pieszych na pot. Biały Dunajec w miejscowości Nowym Targ
 • Wykonanie przedłużenia przepustu sklepionego 4,0 x 3,0 i podparcie osuwającej się skarpy drogi przez wykonanie żelbetowych skrzydeł w Lubomierzu.
 • Naprawa przepustu i likwidacja obrywu skarpy drogi wojewódzkiej Mszana Dolna- Zabrzeż w Lubomierzu.
 • Remont podpór i zmiana ustroju nośnego na stalowo- żelbetowy most w/c ul. M. B. Bolesnej w Limanowej.
 • Remont gzymsów mostu w Mizernej w/c drogi wojew. Nowy Targ- Nowy Sącz.
 • Wykonanie obiektu mostowego dla firmy Fakro s.c. Nowy Sącz.
 • Wykonanie obiektu mostowego na potoku Laskowianka w Laskowej w ciągu drogi powiatowej Młynne- Ujanowice.
 • Wykonanie II etapu budowy mostu drogowego na pot. Łubinka w/c obwodnicy od ul. Barskiej do ul. Sucharskiego w Nowym Sączu.
 • Remont mostu na pot. Stradomka w Pogorzanach w/c drogi powiatowej Dobra- Raciechowice.
 • Wykonanie obiektu mostowego na pot. Łęgówka w Librantowej
 • Odbudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi Gminnej Maciejowa- Feleczyn i rzeki Kamienica Nawojowska.
 • Budowa przepustu ramowego na pot. Zagórzanka w Klęczanach.
 • Odbudowa zniszczonego przez powódź muru oporowego w ciągu drogi krajowej nr 75 odcinek Nowy Sącz- Krynica w m. Maciejowa
 • Odbudowa mostu na pot. Lipniczanka w m. Lipnica
 • Wykonanie odbudowy korpusu drogi powiatowej nr 25 131 Szymbark- Uście Gorlickie wraz z budową muru oporowego.
 • Most na potoku bez nazwy w miejscowości Piwniczna w/c drogi krajowej nr 87
 • Odbudowa mostu nr 63 w Zawadzie Uszewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 150 Łoniowa- Zawada Uszewska
 • Przebudowa mostu przez rzekę Dunajec w/c drogi gminnej Ostrowsko- Zawodzie w m. Ostrowsko.
 • Budowa mostu nr 41 a na pot. Niedźwiedza w/c DK 4 w miejscowości Dębno.
 • Budowa mostu nr 47 a na pot. Pokrzywka w/c DK 4 w miejscowości Łopoń.
 • Remont mostu na pot. Łubinka w/c ul. Barskiej w Nowym Sączu.
 • Budowa mostu stalowego w/c drogi gminnej w miejscowości Kokuszka.
 • Wzmocnienie mostu drogowego oraz adaptacja istniejących podpór i dojazdów- most nr 33 w miejscowości Stradomka.
 • Zabezpieczenie osuwiska oraz korpusu drogowego wraz z odbudową drogi w/c drogi wojewódzkiej nr 981 Krynica – Zdrój – Zaborowice w km 41+288 – 42+172 - partner konsorcjum
 • Remont mostu na pot. Juszczynka w m. Juszczyn w/c DK nr 28
 • Remont mostu na pot. Bajdurówka w m. Osielec w/c DK nr 28
 • Remont i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w/c drogi krajowej nr 75 Branice – Muszynka – granica Państwa
 • Roboty utrzymaniowe na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w/c dróg krajowych nr 28, 75, 87
 • Budowa mostu w Wierchomli do osiedla Zawodzie
 • Budowa kładki na pot. Biały Dunajec wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi na lewym i prawym brzegu pot. Biały Dunajec łączącymi ul. Podtatrzańską z ul. Lotników oraz budowa oświetlenia ulicznego dla kładki i ścieżki pieszo – rowerowej wraz z iluminacją kładki
 • Przebudowa obiektu mostowego nr 10 na rzece Łososina w m. Dobra w/c drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra wraz z dojazdami
  • Odbudowa mostu na rzece Kamienica w km 9+150 w miejscowości Szczawa – os. Bulandy
  • Remont mostu w km 104+747 drogi krajowej nr 28 w m. Zamieście
  • Odbudowa mostu w m. Siedliska w/c drogi gminnej Nr K 270153 Siedliska – Zalesie - Staszkówka w Gm. Bobowa
  • Odbudowa mostu na pot. Żeleźnikowskim w/c ul. Popradzkiej w Nowym Sączu
  • Odbudowa mostu w/c ul. Okulickiej na pot. Uszewka w m. Bucze w Gminie Brzesko
  • Rozbiórka istniejącego mostu JNI 30004947 i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z budową chodnika i przebudową dojazdów do mostu w/c drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w m. Bytomsko
  • Przebudowa drogi gminnej nr K293565 piwniczna - Zdrój, ul .Kościuszki na odcinku od km 0+048,56 do km 1+093,56 - etap I - jako partner konsorcjum
  • Przeglądy obiektów mostowych: Zrealizowane przeglądy dla GDDKiA
  • Przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Sącz dla MZD w Nowym Sączu.
  • Przeglądy okresowe stanu technicznego 25 obiektów mostowych w/c dróg krajowych dla GDDKiA.

 

 

 

 


O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT

Budowa i remnty mostów, drogi, zabezpieczenia, prace inżynierskie.
projektowanie stron www iPolska.com.pl