Oferta

Zakład Budowy Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

z siedzibą w Klęczanach,

realizuje inwestycje związane z budownictwem komunikacyjnym.

Działalność w podstawowym zakresie obejmuje:

  • budowę obiektów mostowych
  • remonty obiektów mostowych
  • budowę i remonty obiektów inżynierskich (np. mury oporowe)
  • stabilizację osuwisk
  • zabezpieczanie korpusów drogowych
  • budowę i remonty dróg stanowiących dojazdy do obiektów

 

 

 

 

 


O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT

Budowa i remnty mostów, drogi, zabezpieczenia, prace inżynierskie.
projektowanie stron www iPolska.com.pl