Historia firmy ZBM Klęczany

Spółka Zakład Budowy Mostów powstała w 1989 roku jako spółka cywilna zawiązana przez Andrzeja Gryglaka i Andrzeja Czachurskiego i od początku swojej działalności zajmuje się budownictwem komunikacyjnym. Realizujemy inwestycje głównie na terenie małopolski. Od 2010 roku działała jako Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. W dniu 28.11.2018r. uległa przekształceniu w spółkę komandytową. Z dniem 01.01.2019r. zmieniła nazwę na Zakład Budowy Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Specjalizujemy się w budownictwie mostowym. Nasza działalność w tym zakresie obejmuje budowę, remonty, wzmocnienia oraz bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów, przepustów, kładek pieszo - jezdnych, kładek dla pieszych wraz z dojazdami do ww obiektów. Wykonujemy również roboty związane z regulacją cieków wodnych w obrębie obiektów mostowych, zabezpieczeniem brzegów cieków, zabezpieczeniem korpusów drogi (ściany oporowe), umacnianiem skarp, a także roboty ziemne.

Prowadzimy też prace projektowe w zakresie wykonywanych robót, w tym projekty organizacji ruchu, przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów mostowych oraz nadzory. Swoją ofertę opieramy o wieloletnie doświadczenie (które zaowocowało dobrą znajomością specyfiki lokalnego rynku i współpracą z wykonawcami z innych branż) oraz sprawną i wyszkoloną załogę.

Osoby kierujące pracami - posiadające tytuły: magistra inżyniera budownictwa i technika drogowego, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej oraz drogowej - gwarantują prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie prac.

W ramach wykonywanych zadań, nawiązaliśmy współpracę z firmami specjalizującymi się w wykonaniu fundamentów głębokich, a także wykonawcami z branży melioracyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, urządzania i utrzymania zieleni.

 

 

 

 

 


O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT

Budowa i remnty mostów, drogi, zabezpieczenia, prace inżynierskie.
projektowanie stron www iPolska.com.pl